Język strony
Nasz Szpital
Aktualności
Aktualności


Seminarium warsztatowo - edukacyjne
Dr n. med. Ewa Kilar lekarz kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 17:00 organizuje seminarium  warsztatowo – edukacyjne pt. Genetyka w Onkologii.

Przedmiotem seminarium w  części warsztatowej będzie analiza przypadków zdiagnozowanych w ramach  konsultacji onkogenetycznych prowadzonych przez dr n. med. Tomasza  Huzarskiego  w Poradni Genetycznej RSS „Latawiec” w Świdnicy. Omówienie  wskazań  do  badań molekularnych DNA, oraz zasad kwalifikacji do sekwencjonowania genów  wysokiego ryzyka metodą NGS, które prowadzone są w Międzynarodowym Centrum  Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 
Dr  n. med. Ewa Kilar omówi listę zaleceń terapeutycznych dla osób z predyspozycją  dziedziczną do nowotworów złośliwych, a mgr piel. Krystyna Jankotowicz omówi  aspekt techniczny pobierania materiału do badań molekularnych DNA.  
 
W części edukacyjnej seminarium, moderatorem będzie lek. specjalista onkolog  kliniczny Feliks Błaszczyk z Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni  Onkologicznej RSS „Latawiec” . Podjęte zostaną problemy opieki nad osobami  z  predyspozycją dziedziczną do nowotworów złośliwych w SPZOZ Świdnica – aspekt  kliniczny, oraz znaczenie kliniczne realizowanych projektów badawczych w  zakresie badań genetycznych przez MCNDZ w Szczecinie, które przedstawi dr n.  med. T. Huzarski.
 
Dyskusji podlegać będzie wieloaspektowość problemów  związanych z poradnictwem genetycznym w onkologii, a zakończy je prof. dr  hab.  Tadeusz Kobierzycki z Instytutu Ego-Analizy Askeion w Warszawie oraz  Onco-Life  Team we Wrocławiu, omawiając kryzysy jakie powstają w relacjach pacjent-lekarz, w oparciu o model opracowany przez amerykańskiego  psychoanalityka Erika H. Eriksona.  

Uczestnicy Seminarium: Feliks Błaszczyk, Elżbieta Błaziak, Katarzyna  Bojarowska,  Krzysztof Flig, Andrzej Frejnagel, Teresa Harańczyk, Tomasz Huzarski,  Krystyna Jankotowicz , Małgorzata Kawecka, Ewa Kilar, Tadeusz Kobierzycki, Jolanta Kołodziejczyk, Krystyna Lasek, Anna Pawlaczyk, Małgorzata Płaczek, Monika Romańska, Ilona Winiarska. Pomoc w organizacji seminarium - Firma Diagnostyka Consilio.

 
Certyfikat "Szpital bez bólu"
Certyfikat „Szpital bez bólu”

Otrzymaliśmy ten  istotny  w branży medycznej certyfikat, choć dla wielu pacjentów szpital bez bólu to zupełna abstrakcja, bo strach przed cierpieniem jest jedną z podstawowych obaw, które towarzyszą przed zabiegiem operacyjnym.

Program „Szpital bez bólu”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu pod tą samą nazwą, zainicjowało Polskie Towarzystwo Badania Bólu, do którego dołączyły Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Od kilku lat przymierzaliśmy się do uzyskania certyfikatu, jednak bariery organizacyjne skutecznie nam to uniemożliwiały.  Dzięki zaangażowaniu Pani dr Anny Jankowiak oraz Pani dr Katarzyny Dominikowskiej-Chałupki (które m.in. uczestniczyły  w specjalistycznych szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu, prowadziły  monitoring natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów co najmniej cztery razy na dobę, czy prowadziły dokumentację dotyczącą pomiarów bólu) w dniu  14 listopada otrzymaliśmy certyfikat "Szpital bez bólu"

Zmieniamy postawę wobec pacjenta, chcemy, aby to czy lekarz pochyli się nad jego cierpieniem, zależało nie tylko od jego empatii i profesjonalizmu, ale również od ustalonych w szpitalu standardów, które należy przestrzegać przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak np.: dokonywanie stopnia oceny natężenia bólu, leczenia go i monitorowania w skutecznej terapii. To nie będzie wymagało dodatkowych środków finansowych wydanych na leki przeciwbólowe lecz zmiany działania naszego personelu” - podkreśla dyrektor Grzegorz Kloc.
 
Wartości z wdrożenia programu „Szpital bez bólu” są obopólne, gdyż  na właściwym monitorowaniu skuteczności terapii leczenia bólu zyskujemy my i pacjenci. Pacjent, który  nie odczuwa bólu, szybciej wraca do zdrowia  i rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybciej przebiega rekonwalescencja, a to oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację i ograniczenie kosztów” mówi dr n. med. Anna Jankowiak
 
"Zgłaszając się do programu, zdecydowaliśmy się na dodatkowe zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i położnych w monitorowanie i właściwe, skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego oraz wdrożenie  procedur i dokumentów z tym związanych. W zamian mamy nadzieję na zwiększenie poziomu zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług a także zmniejszenie częstości występowania powikłań pooperacyjnych" - dodaje dr Katarzyna Dominikowska – Chałupka – specjalista anestezjolog

Koordynatorem  projektu w SPZOZ w Świdnicy jest Pani dr n. med. Anna Jankowiak, specjalista anestezjolog, której olbrzymie zaangażowanie i wiedza przyczyniły się do naszego sukcesu, za który uważamy uzyskanie powyższego certyfikatu.

Certyfikat „Szpital bez bólu” otrzymało dotychczas 195 placówek (na ok. 900 większych szpitali) i 51 oddziałów (to np. szpitale jednodniowe). Świdnica uzyskała certyfikat jako 193 w Polsce. Certyfikat ten będzie obowiązywał przez kolejne 3 lata, tj. do 13.11.2019 roku.

 
Podziękowanie dla personelu Oddziału Dziecięcego
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 54 z 641