Język strony
Kontakt
Mapy dajazdu
Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "LATAWIEC" w Świdnicy

 ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Infolinia 74 630 60 60 
Zobacz książka telefoniczna SP ZOZ w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im.dr  Zbigniewa Walla w Żarowie

 ul. Wojska Polskiego 7; 58 - 130 Żarów

tel.: 74858 0 311; 746320311
tel.: 74858 0 551; 746320551
tel.: 74858 0 552; 746320552

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884 - 22 - 01 - 447

 ul. Leśna 27-29; 58 - 100 Świdnica

Dyrekcja SP ZOZ w Świdnicy
tel.:  74851 7 400; 746320400
fax: 74851 7 437; 746320437
Strona internetowa: www.szpital.swidnica.pl
E-mail: s z p i t a l @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l  ; s e k r e t a r i a t @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l

Zobacz też…
Spis telefonów - Administracja
Spis telefonów - Lecznictwo