Język strony
Lecznictwo
Oddziały w Szpitalu w Świdnicy
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 Informujemy, że z dniem 29 maja 2009 r. oddział został przeniesiony do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29.

Oddział świadczy:

  • usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ
  • usługi komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Oddział pracuje w trybie całodobowym, posiada 23 łóżka, pełni codziennie ostry dyżur chirurgiczny.

Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia leczenia w okresie przed i pooperacyjnym


   
 

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawie"c w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
e-mail.:
j.korta@szpital.swidnica.pl


gabinet lekarski:
tel.: 74 8583 762;746320762
dyżurka pielęgniarek:
tel.: 74 858 3 700; 746320700
pielęgniarka oddziałowa:
tel.: 74 858 3 724; 746320724