Język strony
Nasz Szpital
Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenetrologicznego
Na ręce Pana Dyrektora pragnę przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności:

Panu Witoldowi Marczyńskiemu – Ordynatorowi Oddziału Gastroenetrologicznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy.
Panom Markowi Pająkowi i Mirosławowi Wójcikowi – lekarzom prowadzącym.

Za bardzo fachową i troskliwą opiekę medyczną:
Pani Oddziałowej, Paniom Pielęgniarkom i Panu Pielęgniarzowi, za codzienny trud pielęgnacji, podejmowany z wielką starannością i życzliwością, oraz pozostałym Paniom serdecznie wspomagającym chorych.
 
Z wyrazami szacunku
Tomasz N.