Język strony
Nasz Szpital
Aktualności
Certyfikat Ears - Net Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności na Antybiotyki.

Laboratorium Mikrobiologiczne w sposób ciągły bierze udział w  programie EARS-Net Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności na Antybiotyki