Język strony
Lecznictwo
Oddziały w Szpitalu w Świdnicy
Blok porodowy

 Informujemy, że z dniem 29 maja 2009 r. blok porodowy został przeniesiony do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29.

Na bloku porodowym wykonywany jest pełen zakres operacji ginekologicznych drogą brzuszną i pochwową.

Odbywają się wszystkie porody, ale szczególnie zapraszamy do porodów z osobą towarzyszącą.

Współpracujemy z Bakiem Komórek Macierzystych w Warszawie, dlatego istnieje możliwość pobierania krwi pępowinowej bezpośrednio przy porodzie u wszystkich pacjentek, które z różnych wskazań wyrażają zgodę na przechowywanie krwi pępowinowej dla swojego dziecka.

 

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawiec" 
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
e-mail:
z.kubiaczyk@szpital.swidnica.pl

sala porodowa:
tel.: (074) 85 83 732