Język strony
Nasz Szpital
4,2 mln dofinansowania dla świdnickiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał ponad 4,2 mln zł dofinansowania na zakup aparatu rezonansu magnetycznego w ramach realizacji projektu „Rezonans magnetyczny w SPZOZ w Świdnicy – szybka diagnostyka w profilaktyce i terapii onkologicznej”.


 

Koszt całkowity projektu wyniesie 5.019.375,00 zł, z czego prawie 85 %, tj. 4.265.946,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Projekt, którego planowana realizacja potrwa najpóźniej do czerwca 2018 r., obejmuje w swym zakresie zakup aparatu rezonansu magnetycznego, który zamontowany zostanie w specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, zlokalizowanym w sąsiedztwie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii świdnickiego szpitala. Koszt wybudowanego w 2017 r. obiektu, sfinansowanego w całości ze środków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, wyniósł 3.194.021,19 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości i szybkości diagnostyki w profilaktyce i terapii onkologicznej. Dzięki inwestycji pacjenci świdnickiego szpitala nie będą musieli podróżować do Wrocławia lub Wałbrzych w celu wykonania badania MRI.