Język strony
Kontakt
Mapy dajazdu
Spis telefonów - Lecznictwo
Oddział Dziecięcy tel.: 74851 7 236 lub 746320 236
e-mail: m.l e s z c z y n s k i@szpital.swidnica.pl
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym

tel.: 74851 7 326 lub 746320 326
e-mail: m.smolarek-w i c h e r@szpital.swidnica.pl
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym
 tel.: 74851 7 402 lub 746320 402
e-mail: i. b a b i a k @ s z p i t a l . s w i dnica . p l
Oddział Gastroenterologiczny
tel.:74858 3 642; 645, lub 746320 642;645
e-mail: w.m a r c z y n s k i@szpital.swidnica.pl
Oddział Chorób Wewnętrznych
tel.: 74858 3 623  lub 746320 623
e-mail: b . s z a r z y n s k a @szpital.swidnica.pl
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
tel.: 74851 7 102    lub 746320 102
e-mail: h . m a r c z y n s k a @szpital.swidnica.pl
Oddział Otolaryngologiczny   
tel.:  74851 7 302 lub 746320 302
e-mail: r . c z e s a k @szpital.swidnica.pl

Oddział Onkologii Klinicznej  

 

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej 

 

 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 

tel.: 74851 7 375 lub 746320 375

e-mail: e . k i l a r @szpital.swidnica.pl

 tel: 74858 3 716;717 lub 746320716

e-mail:chirurgia@szpital.swidnica.pl 

tel.: 748583 762 lub 746320762

e-mail: j.k o r t a@szpital.swidnica.pl 

Szpitalny Oddział Ratunkowy    
tel.: 74851 7 413 lub 746320 413
mailto j . m a r s z a l e k @szpital.swidnica.pl
Laboratorium Diagnostyczne tel.: 74851 7 126 lub 746320 126
e-mail: g.m u z y k @szpital.swidnica.pl
Laboratorium Mikrobiologiczne tel.: 74851 7 215 lub 746320 215
e-mail: m. j u s z c z y k - grudzinska@szpital.swidnica.pl
Pracownia EEG 

tel.: 74851 7 112 lub 746320 112
e-mail: h . m a r c z y n s k  a@szpital.swidnica.pl

Pracownia EMG  
tel.: 74 851 7 112 lub 746320 112
e-mail: h . m a r c z y n s k a @szpital.swidnica.pl
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii  RTG  
tel.: 74 630 60 60
e-mail. i . w i n i a r s k a @szpital.swidnica.pl
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii:
                                                                   Pracownia USG 

tel. rejestracja: 74 630 60 60 
e-mail: i. w i n i a r s k a @szpital.swidnica.pl

Pracownia Endoskopii   

tel.: 74858 3 631 lub 746320 631
e-mail: w.marczy n s k i @szpital.swidnica.pl

Poradnia Okulistyczna

tel.:  74 630 60 60
e-mail: m.smolarek-wicher @szpital.swidnica.pl

Poradnia Onkologiczna  

tel.:  74 630 60 60
e-mail: e . k i l a r @szpital.swidnica.pl

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii:
                                                          Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) 
                                                          Pracownia Mammografii

tel.: 74 630 60 60

e-mail: i . w i n i a r s k a @szpital.swidnica.pl