Język strony
Fundacja "Pomóż Naszym Pacjentom"
Broszury Fundacji "Pomóżmy Naszym Pacjentom" rok 2006
Redaktor: Katarzyna Szukała   

strona nr 1 (2006r) 
  strona nr 2 (2006r)