Język strony
Lecznictwo
Poradnie
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Onkologiczna czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 
Rejestracja w dni robocze od poniedziałku do piątku
osobista w godz. 7:00 - 20:00
telefoniczna w godz. 11:00 - 16:00 tel. 74 8517 220; 746320220
 
W ramach poradni onkologicznej prowadzone są:
- konsultacje kwalifikujące pacjentów do leczenia onkologicznego,
- badania kontrolne pacjentów z rozpoznaną choroba nowotworową,
- leczenia chemioterapią zgodnie z ustalonymi przez NFZ procedurami terapeutycznymi.
 
Poradnia Onkologiczna RSS „Latawiec” w Świdnicy informuje, że realizuje następujące programy zdrowotne:
1) Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe piersi i jajnika
2) Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe błony śluzowej trzonu macicy i jelita grubego.
Podmiot finansujący: Ministerstwo Zdrowia

Serdecznie zapraszamy!
SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"

ul. Leśna 27 - 29
58-100 Świdnica
e-mail.
e.kilar@szpital.swidnica.pl

tel.: 7485 17 220; 746320220