Język strony
Dypolmy uznania
Gratulacje od Posła na Sejm Pana Zbigniewa Chlebowskiego
Świdnica, 2006-10-30
Pan
Jacek Domejko
Dyrektor
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC”

Okazja dzisiejszego dnia jest szczególna.
Świdnicki Szpital Latawiec, jako druga placówka na Dolnym Śląsku zostaje wyróżniona Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się polska, a w szczególności dolnośląska służba zdrowia, przyznany Certyfikat to niepodważalna gwarancja pełnego zadowolenia i satysfakcji pacjentów.

Trud i praca wyszkolonego personelu zmierzająca ku zaspokojeniu potrzeb zgodnie z wymaganiami podopiecznych oraz zaangażowanej w rozwój i poprawę wszelkich elementów zarządzania Dyrekcji z pewnością usprawni funkcjonowanie Placówki.

Chciałbym na ręce Dyrektora personelu, zarządzającego, pracowników administracji jak i wszystkich Dolnoślązaków, którym sprawne egzystowanie Szpital znacznie podwyższy standard obsługi, złożyć najserdeczniejsze życzenia powodzenia i wytrwałości i przed wszystkim zdrowia.

Składa
 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Chlebowski