Język strony
Galeria zdjęć
Wizyta studyjna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu fot. K.Szukała

9 maja 2011r odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli RSS "Latawiec" w RSS w Grudziądzu. Zgodnie z założeniami spotkanie z gospodarzami pozwoliło na wzajemne zapoznanie się osób pracujących w obu placówkach. Po oficjalnym przyjęciu i spotkaniu z dyrektorem Markiem Nowakiem odbyło się zwiedzanie szpitala. W trakcie wizyty omówiono m.in.:
- główne profile działalności oraz usług w nim wykonywanych,
- standardy leczenia,
- zarządzanie kadrami,
- marketing,
- organizację i nadzór,
- zastosowanie systemów informatycznych w działalności zarządczej szpitala.
Wizyta zakończyła się uroczystym obiadem przygotowanym przez personel szpitala.